Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni pełni funkcję interwencyjną, terapeutyczno – wspierającą, hostelową oraz profilaktyczno – edukacyjną.
W ramach Ośrodka funkcjonują mieszkania chronione treningowe.
Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu (kryzysem może być zarówno jednorazowe zdarzenie np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zmiana środowiska życia, katastrofa jak i doświadczenia powtarzające się i trwające w czasie np. przemoc, alkoholizm w rodzinie, problemy małżeńskie, próby samobójcze, przewlekła choroba, samotność).
OIK jest dostępny dla osób potrzebujących 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: oik.bochnia@op.pl
2) faksem na nr: 14 61 128 93
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do niedzieli całodobowo.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.