BIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/oikwbochni
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 611-28-92
E-mail: oik.bochnia@op.pl
Adres korespondencyjny: ul. Karolina 14 D, 32-700 Bochnia
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część załączników jest w postaci skanów,
3. brak struktury nagłówków w artykułach.Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  •  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Grabarz
e-mail:oik.bochnia@op.pl
Telefon: +48 14 611-28-92

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni przy ul. Karolina 14 D w Bochni, nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wejście do budynku wyposażone jest jednak w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniono również wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.