Strona główna

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu (kryzysem może być zarówno jednorazowe zdarzenie np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zmiana środowiska życia, katastrofa jak i doświadczenia powtarzające się i trwające w czasie np. przemoc, alkoholizm w rodzinie, problemy małżeńskie, próby samobójcze, przewlekła choroba, samotność).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni pełni funkcję interwencyjną, terapeutyczno – wspierającą, hostelową oraz profilaktyczno – edukacyjną.

Oferuje bezpłatne:

  • wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc prawną,
  • systemową terapię rodzin,
  • schronienie w mieszkaniach hostelowych,
  • wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach działań profilaktycznych oferujemy warsztaty profilaktyczne adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie bocheńskim.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonują mieszkania chronione treningowe.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje działania, które mają na celu:

1) promowanie zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu poprzez: prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin z problemem:
a) alkoholizm,
b) narkomania,
c) hazard.

2) doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem poprzez:

1) uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych,
2) prowadzenie wykładów i warsztatów w szkołach z wszystkich gmin powiatu bocheńskiego (tematyka według zidentyfikowanych potrzeb),
3) prowadzenie grupy korekcyjno – edukacyjnej dla sprawców przemocy domowej.

OIK jest dostępny dla osób potrzebujących 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Oprócz zwiększenia dostępności dla naszych klientów, w placówce utworzono miejsca hostelowe, przeznaczone dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, głównie dla osób doznających przemocy w rodzinie. W hostelu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby mogą przebywać nieodpłatnie do 3 miesięcy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni od 01.04.2020 r. do nadal realizuje projekt pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni” współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób z powiatu bocheńskiego dotkniętych kryzysem, w tym przemocą w rodzinie poprzez poszerzenie zakresu funkcjonowania całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ponadto Ośrodek jest włączony do systemu CPR numeru 112.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.