BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW „JESTEM Z CIEBIE DUMNY”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, w ramach realizacji projektu pn. „OIK całą dobę”, współfinansowanego ze środków UE, realizując działania postinterwencyjne,

ZAPRASZA

 

NA BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW „JESTEM Z CIEBIE DUMNY”
W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BOCHNI

W trakcie warsztatów rodzice zapoznani zostaną z metodą „Jestem z Ciebie dumny”, która wspiera rozwój dzieci i daje narzędzia jak pomoc im w zmianie zachowania.

Program został opracowany przez fińskiego lekarza Bena Furmana. Jest to metoda
z powodzeniem stosowana w pracy zarówno z dziećmi od 3 roku życia jak i z nastolatkami. Współpracując z dziećmi zgodnie z modelem „Jestem z Ciebie dumny” rodzice maja szanse pomoc dzieciom w pokonaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, oraz wspierać  je w budowaniu samooceny.

 

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w warsztatach, które obejmować będą
5 spotkań w wymiarze czasowym po 2 godziny. Termin rozpoczęcia zajęć przewidywany jest na kwiecień 2018 r. Spotkania będą się odbywały w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Bochni w godzinach popołudniowych. W zależności od liczby osób chętnych, istnieje możliwość przeprowadzenia drugiej edycji warsztatów w późniejszym terminie.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje bądź zgłosić chęć udziału w warsztatach, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 14 61 128 62.

 

Osoba prowadząca zapisy: Dorota Walasek

 

Warsztaty „Złość, agresja, przemoc”

Warsztaty „Złość, agresja, przemoc”, tym razem odbyły się w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach. Warsztaty przeprowadził psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizując jedno z działań podejmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „OIK cała dobę”. Uczestniczyło w nich 27 uczniów. To już kolejne spotkanie w powiecie bocheńskim, które ma na celu przybliżenie uczniom wiedzy o tym jak zarządzać emocjami, co robić aby nie czuć się bezradnym w sytuacji zetknięcia z osobą stosującą przemoc. Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej, a podstawowym narzędziem pracy na spotkaniach jest rozmowa, która ma dać uczniom nadzieje na to, że porozumienie bez przemocy jest możliwe i jest w zasięgu ich ręki.

Zakończyły się spotkania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Psycholodzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni zakończyli spotkania w pierwszej tegorocznej edycji grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Tematem zajęć były psychologiczne mechanizmy występujące w rodzinie z przemocą. Spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe wspólne działania. Kontynuacją ich będzie grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, która będzie odbywać się dwa razy w miesiącu w OiK w Bochni.

Grupa będzie rodzajem oparcia, które może okazać się pomocne, aby nazwać i uporządkować swoje doświadczenia, po to by podejmować konstruktywne decyzje chroniące przed przemocą w przyszłości.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej bądź niekorzystnej dla siebie sytuacji życiowej - mówi Adam Pawulski Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

WP_20150611_13_26_00_Pro

Mowa zranionego ciała i duszy nastolatka

W dniu 23.03.2015 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu bocheńskiego pt. Mowa zranionego ciała i duszy nastolatka. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zaburzeń behawioralnych (zaburzenia odżywiania) , afektywnych ( zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny, zaburzenia nastroju) i psychotycznych (zaburzenia schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia urojeniowe) młodzieży. Spotkanie poprowadziła Iwona A. Wiśniewska – psycholog, pedagog, Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.

„Nienawidzę …wszystkich i wszystkiego co mnie otacza, a przede wszystkim
Siebie, tylko nikt tego nie dostrzega, bo jestem fenomenalnym aktorem.
Ciało żyje, ale dusza od kilku lat jest martwa”. Patryk, lat.16

 

Warsztaty profilaktyczne „Złość, Agresja, Przemoc” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

W dniach 9 i 19 marca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej W Bochni odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w Łapczycy, oraz uczniów I klasy gimnazjum w Pogwizdowie. Zajęcia były poświęcone w całości problemowi agresji i przemocy w szkole i środowisku domowym. Omówiono przyczyny powstawania zachowań  agresywnych, ich rodzaje, ale przede wszystkim skutki i sposób postępowania w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem przemocy. Warsztat był prowadzony przez pracownika OIK na podstawie autorskiego programu przygotowanego w tym celu przez pracowników Ośrodka.

Pomysł przeprowadzenia tego typu zajęć był wynikiem zainteresowania tematem agresji i przemocy wyrażonym przez Dyrekcje tych szkół w pismach skierowanych do Dyrektora OIK. ”Zapraszamy chętne szkoły do współpracy. Program jest skierowany do uczniów klas V,VI szkoły podstawowej, oraz I,II i III gimnazjów. Zajęcia odbywają się w  grupach maksymalnie 20 osobowych na terenie naszej placówki”­ mówi Adam Pawulski Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

 

 

„Nowa Szansa” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

W dniu 20.02.2015 roku z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni Adama Pawulskiego i V­ce Prezesa Stowarzyszenia „Nowa Szansa” Sławomira Biernackiego przeprowadzono spotkanie warsztatowe dla członków Stowarzyszenia. Tematem zajęć były „Mechanizmy uzależnienia w przebiegu choroby alkoholowej”. Pierwsze spotkanie w OIK zapoczątkowało cały cykl spotkań warsztatowych związanych z tematyką uzależnień. W kolejnych zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z nawrotami choroby alkoholowej i asertywnymi zachowaniami abstynenckimi. Spotkania mają charakter otwarty. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać dzwoniąc na numer stacjonarny Ośrodka.

Spotkanie psychoedukacyjne dla uczniów IV klasy

W dniu 29.01.2015 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni odbyło się spotkanie psychoedukacyjne dla uczniów IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół w Dąbrowicy. W ramach zajęć z podstaw psychologii młodzież miała okazję zapoznać się zarówno z ofertą Ośrodka, jaki i ze specyfiką pracy psychologa w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zwiedzili Ośrodek oraz mieszkania chronione, otrzymali informacje w formie folderów i ulotek o specjalistycznej pomocy udzielanej w naszym Ośrodku. Psycholog prowadzący spotkanie odpowiadał na pytania nurtujące młodzież związane z warsztatem swojej pracy, pojawiały się również pytania dotyczące kształcenia wyższego związanego z zawodem psychologa.

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że od marca 2015 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godzinach od 16:30 do 18:00.Grupa obejmuje 
9 spotkań tematycznych. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i prawnika.

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – to cykliczne spotkania skierowane do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony najbliższych.

Głównym założeniem i celem tej grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie poprzez:

 • zdobycie wiedzy, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią skutecznie bronić,
 • rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie,
 • zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,
 • poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania,
 • przekonanie się, że osoba doświadczająca przemocy jest pod prawną ochroną i sprawca musi być postawiony w stan oskarżenia,
 • zdobycie wiedzy, jakie skutki w psychice i zachowaniu dziecka może wywołać doświadczanie przez niego przemocy

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 14 611 28 92.

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BOCHNI

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że z dniem 10.06.2014 r. nastąpiła zmiana siedziby Ośrodka. Obecnie nasza instytucja mieści się w dawnym budynku Domu Pomocy Społecznej, pod adresem – Bochnia ul. Karolina 14 D. W chwili obecnej trwa remont nowej siedziby Ośrodka. Prosimy o zachowanie ostrożności i przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane.

Zainteresowanych prosimy o kierowanie się na I piętro budynku do gabinetu numer 12. 

Prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

Obrazek

 

Rozpoczęły się prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

 

W dniach 10-11 kwietnia dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej pracowali nad utworzeniem Małopolskiego Modelu działania OIK.

 

 

Pomysł przygotowania modelu narodził się w trakcie spotkań grupy tematycznej ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

 

W skład grupy wchodzą dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy w ramach tego gremium m. in. wymieniają informacje dotyczące funkcjonowania kierowanych przez siebie instytucji, dzielą się swoją wiedzą czy przygotowują wspólne stanowiska ws. aktów prawnych dotyczących działania OIK. Wobec faktu, iż interwencja kryzysowa we współczesnym rozumieniu jest w Polsce dziedziną stosunkową młodą, dyrektorzy OIK z Małopolski postanowili opracować model działania tych instytucji, będący swoistym wzorcem funkcjonowania dla jednostek z województwa.

 

W pracach nad modelem udział wzięli następujący dyrektorzy: Czesław Baraniecki (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Tomasz Bielecki (Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu), Dorota Bogusz (Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Joanna Dyrcz (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej), Sylwia Michalec-Jękot (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach), Stanisław Pańszczyk (Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Adam Pawulski (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni) oraz Dominika Wojtysiak (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy). Dodatkowo w pracach brali udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz firmy Perspektywy, odpowiedzialnej za wypracowanie produktu w postaci modelu.

 

Dużą wartością w trakcie prac była przede wszystkim wiedza dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Każdy z uczestników seminarium ma bowiem odmienne doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków, wobec czego model, który powstaje, będzie odzwierciedlać różne punkty widzenia. Uczestnicy seminarium uzgodnili, że model powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 

 • Sposób wypełniania funkcji oraz organizacja pracy Ośrodków Interwencji Kryzysowej,

 • Struktura organizacyjna Ośrodków,

 • Funkcja Profilaktyczna OIK,

 • Dostępność miejsc schronienia w Ośrodkach,

 • Dostępność czasowa Ośrodków,

 • Sposób angażowania innych służb do współpracy,

 • Praktyczna realizacja współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu wsparcia społecznego.

 

Model oparty o wymienione wyżej obszary tematyczne będzie stanowić pewną matrycę, do której władze Ośrodków Interwencji Kryzysowej będą mogły się odnieść. Nie oznacza to oczywiście, że Ośrodki powinny działać w sposób zupełnie jednolity. Opracowanie Małopolskiego Modelu działania Ośrodków Interwencji Kryzysowej pozwoli jednak na spójność pewnych procedur, stworzenie punktu odniesienia dla instytucji już funkcjonujących, a także tych, które powstaną w przyszłości. Warto bowiem zaznaczyć, że nie w każdym powiecie w Małopolsce funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie ta sytuacja się zmieni, w związku z czym model ułatwi organizację tych jednostek.

 

Każdy z dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy wzięli udział w seminarium, przeszedł własną drogę do organizacji instytucji w swoim powiecie. Jak wspomniano wcześniej, interwencja kryzysowa, a także same Ośrodki Interwencji Kryzysowej, są stosunkowo nowym działaniem na mapie pomocy i integracji społecznej w Polsce. Te różnice w podejściach, sposobie organizacji czy poglądach zostały wyartykułowane podczas seminarium, znajdą również wyraz w modelu. Informacje zebrane w dniach 10-11 zostaną opracowane, a następnie poddane szczegółowej weryfikacji przez ekspertów w tej dziedzinie, czyli Dyrektorów OIK. Spodziewany termin ostatecznej wersji modelu to czerwiec br.

   IMG_0018 IMG_0064